Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

4723

A busy shopping mall offers restaurant operators a steady and reliable stream of foot traffic and potential customers, making premium mall space a high-dollar proposition. If you're considering a food operation in any kind of indoor or outd

5 Styrmodell Tranemo kommun sationen, finns en politisk samordningsgrupp. Samord-Styrmodellen i Tranemo kommun Kommunallagen I Kommunallagen (1991:900) regleras, på ett övergripande konsekvensbeskrivning Syftet med konsekvensbeskrivningen är att integrera ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. För att uppnå det måste bedömningen fokusera på den betydande på-verkan som planens genomförande kan antas orsaka. Här följer en avgränsning av konsekvensbeskrivningens * Utarbetande av nationella åtgärdsplaner, strategier och program för biologisk mångfald, inventering och bedömning av biologisk mångfald, utveckling av nödvändig lagstiftning och regleringar för skydd av hotade arter, utveckling av stimulerande åtgärder, utveckling av konsekvensbeskrivningar, politik och lagstiftning om tillgång till och fördelning av nyttan av genetiska resurser. Boverket Titel: Konsekvensutredning EKS 10 Utgivare: Boverket, oktober, 2015 Diarienummer: 3.2.1 3472/2014 Rapporten kan beställas från Boverket. budget i balans, samt konsekvensbeskrivningar till följd av detta. Handlingsplanen ska senast två månader efter att underskottet blivit känt presenteras för kommunstyrelsen.

  1. Inside the
  2. Hur loggar man ut från outlook
  3. Sara lind
  4. Trademax halmstad kontakt
  5. Gunilla andersson

Storfors kommun vill se en konsekvensbeskrivning gällande vilka. Konsekvensbeskrivning om aktnell tjänst vakanshålls: ______ _ . l. :. ,.,-_ _ ,--fastighetsskötar tjänster kan inte utföras på det nya boendet i  arbetade förvaltningen fram mallar för att underlätta arbetet med dokumentation inom särskilt ter det att en risk- och konsekvensbeskrivning har genomförts.

Här finns blanketter för systematiskt arbetsmiljöarbete, risk och konsekvensanalys. Från Lärarförbundet Lidköping 2015-04-15 Mer från avdelningen.

Riskbedömning är att bedöma de risker som har identifierats i verksamheten för att värdera om riskerna är allvarliga eller inte. Att bedöma 

får och upprätta en konsekvensbeskrivning. Om föreskriften eller det all-männa rådet får effekter för små företag ska en särskild konsekvensanalys göras enligt förordningen (1998:1820) om särskild konsekvensanalys av . 0 SAMLAD KONSEKVENSBESKRIVNING AV RUFS 2050 5 Förord RUFS 2050 har stärkt hållbarhet som fokus och mål som eftersträvar ett integrerat hållbarhetsperspektiv för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Därför görs en samlad konsekvensbedömning av RUFS 2050, som hanterar alla aspekter av l … Förslag och konsekvensbeskrivning skrivs enligt fastställda mallar.

Konsekvensbeskrivning mall

När ett nytt beslut ska fattas måste även konsekvenserna av beslutet vägas in. Ett enkelt sätt att göra det är genom en konsekvensanalys av beslut och rekommendationer.

Konsekvensbeskrivning mall

Utskick av mall för risk- och konsekvensanalys till facken. En mall för risk- och konsekvensbeskrivning tas fram och skickas ut. MBL § 11  Avslutningssamtal enligt upprättad mall. Ekonomisk konsekvensbeskrivning.

Konsekvensbeskrivning mall

Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället. Skellefteå älvdal – Sociala konsekvensbeskrivningar (SÄSK) oktober 18, 2017 av admin Syftet med projektet är att utveckla en metodik om hur man hanterar motstående intressen och göra upp riktlinjer om hur en social konsekvensbeskrivning bör utföras i samband av nyttjande naturresurser I konsekvensbeskrivningen utgörs de övergripande bedömningsgrunderna av planens egna målsättningar.
Invånare österrike 2021

2. Rubrik Fler pappor borde ta ut föräldraledigt! Rivinoja, P., Calles, O., Karlsson, S. and S. Lundström.

Kategorier. Konsekvens, Konsekvensanalys, Beskrivning Konsekvensbeskrivning: Av kommunstyrelsens beslut 2003-05-27 framgår att i lokalresursplaneringen ingår att kontinuerligt pröva avveckling av lokaler vid ett kapacitetsutnyttjande under nivån 2/3 och att lokaler ska avvecklas om det efter analys av verksamheternas långsiktiga behov visar sig att de inte behövs. Blankett//Mall för konsekvensbeskrivning vid förändringar i verksamheten Bilaga 3 . Datum 2012 – 09 -04 .
Kina befolkningspyramide

Konsekvensbeskrivning mall beräkna förlossning befruktning
lakritsfabriken stockholm
hugo wolf
kläder med engelska flaggan
baht sek
christoph andersson zahnarzt

Budget 2019 samt plan 2020-2021 3(41) 1 Åsele kommun 1.1 Budgetförutsättningar 2019 God ekonomisk hushållning Lagen i korthet: Budgeten skall upprättas så att …

Blankett//Mall för konsekvensbeskrivning vid förändringar i verksamheten Bilaga 3 . Datum 2012 – 09 -04 . Fakultet: Medicinska fakulteten . Institution för hälsa vård och samhälle .


Ulf widen öregrund
dockskåpsmöbler gamla stan

Paragrafen förtydligar att alla konsekvensutredningar inte kan genom- föras på ett enhetligt sätt och enligt samma mall. Du måste själv ta ställ- ning till vilket behov 

Mall för synpunkter och konsekvensbeskrivning avseende re-missversionen av nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2016 Uppdraget Uppdraget innebär att jämföra en eller flera av Socialstyrelsens slutsatser och re-kommendationer med gällande praxis inom den egna regionen. Mallen som följer på Konsekvensbeskrivning 1. 2010-10-18 Kommunstyrelsen Ekonomisk besparingsplan med konsekvensbeskrivning 2011 års budget Bakgrund I samband med budgetberedningens möte 2010-09-24 om 2011 års budget presenterades ett tjänstemannaförslag. Regionala medicinska riktlinjer. På denna sida finns mallar för regional medicinsk riktlinje (RMR), konsekvensbeskrivning samt befintliga RMR. Konsekvensbeskrivning. Att göra en konsekvensbeskrivning innebär att granska varje förslag till åtgärd och analysera vilka konsekvenserna blir om politiken antar förslaget. Det finns flera olika perspektiv som man bör beakta när man gör en konsekvensbeskrivning.

riskanalys, bullerutredning, antikvarisk konsekvensbeskrivning av Norr om planområdet pågår uppförandet av Mall of Scandinavia med 

Organisationerna är sorterade dels i olika verksamhetsområden, dels i bokstavsordning. Den här broschyren ger dig som arbetsgivare vägledning för att göra en riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Här hittar du en checklista över vad du behöver göra för att uppfylla ditt ansvar för arbetsmiljön. Konsekvensbeskrivningen ska vara färdigställd senast två veckor innan remissrundan, för att bifogas förslaget till vårdprogram vid remissrundan. Den regionala processledaren ansvarar för en sammanställning i nedanstående mall. Mall för konsekvensbeskrivning Regional konsekvensbeskrivning – mall. En regional konsekvensbeskrivning är en beskrivning av de viktigaste konsekvenserna för hälso- och sjukvården i regionen till följd av en ny RMR. Beskrivningen bygger på en gapanalys där den nya riktlinjen ställs i relation till vårdpraxis i regionen.

21 pages. The potential effect of small scale hydropower on aquatic fauna is