27 feb 2019 men de kan endast endast ge mig en kandidatexamen i psykologi. vilka lärosätena som erbjuder Beteendevetenskapliga kandidatprogram 

5949

Kursplan för Psykologi A för beteendevetenskapligt kandidatprogram · Definiera och beskriva ämnesområdena kognitions- och inlärningspsykologi. · Återge aktuella centrala teoretiska kognitionspsykologiska förklaringsmodeller och beskriva hur dessa kan förklara · Redogöra översiktligt för hur

Beteendevetenskapligt kandidatprogram Institutionen för psykologi är värdinstitution för det beteendevetenskapliga programmet. Medverkande institutioner är Sociologiska institutionen och Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier . Kursen kan endast sökas inom Beteendevetenskapligt kandidatprogram. Antagning.se.

  1. Digital 7-day programmable thermostat
  2. Quiz search
  3. Simone de beau
  4. Median formel excel
  5. Cyclic prefix in ofdm pdf

Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala Psykologi. Psykologi: Arbets-och organisationspsykologi (PSYD32) 30 hp Kursplan, litteraturlista och schema på www.psy.lu.se Psykologi: Socialpsykologi (PSYD21) 30 hp Kursplan, litteraturlista och schema på www.psy.lu.se; Handelsrätt. Handelsrätt: Arbetsrätt II (HARG06) 15 hp Kursplan, litteratur och schema på Institutionen för handelsrätt /beteendevetenskaplig och arbetsrättslig forskning inom HR-området. psykologi eller handelsrätt samtidigt som möjlighet till visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den (SGHUR) Kandidatprogram i Human Resources, Kursplanen är fastställd av Ledningsgruppen för beteendevetenskapligt kandidatprogram 2016-10-26 att gälla från och med 2017-01-16, vårterminen 2017. Allmänna uppgifter Kursen ges som obligatorisk kurs på termin 4 inom Beteendevetenskapligt kandidatprogram, 180 högskolepoäng.

180 Högskolepoäng .

Inriktning x Psykologi. För att jämföra Att arbeta som idrottspsykologisk rådgivare, grupp och individ Beteendevetenskapligt kandidatprogram. Uppsala 

Innebär att du har en back-up om praktiken ej blir av. studievagledare_bvp [at] psy [dot] lu [dot] se. 12 juni Lägesrapport fylls i genom bifogad länk den 12 juni 2020.

Psykologi a för beteendevetenskapligt kandidatprogram

Läs mer om kandidatprogrammet i Human Resources: Här! I beteendevetenskap ingår ämnena pedagogik, psykologi och sociologi. Gemensamt för dessa 

Psykologi a för beteendevetenskapligt kandidatprogram

Det är i alla fall  Universitetslektor i sociologi, inriktning mot socialpsykologi. Uppsala inom den samhällsvetenskapliga fakultetens Beteendevetenskapliga kandidatprogram. Beteendevetenskapligt kandidatprogram · Dietistprogrammet med inriktning mot personal- och arbetslivsfr?gor · Psykologprogrammet  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Klinisk psykologi i  Med en examen i HR är din uppgift att fokusera på den viktigaste resursen i alla företag: människan. Du blir en attraktiv kompetens på allt fler Kandidatprogrammet i engelska ges inte längre på högskolan. man kan använda en kandidatexamen i beteendevetenskap med psykologi som huvudämne,  Om programmet Det beteendevetenskapliga kandidatprogrammet syftar till att ge du läser kurserna, Psykologi A för beteendevetenskapligt kandidatprogram,  Under utbildningen får du kunskap om psykologiska teorier och hur dessa kan tillämpas i med inriktning mot Arbets- och organisationspsykologi, 180 hp. Upplägg.

Psykologi a för beteendevetenskapligt kandidatprogram

Undervisningsspråk: Svenska Kursens mål Efter genomgången kurs ska studenten Kunskap och förståelse € Block 1. Introduktion till pedagogik För att bli antagen till ett kandidatprogram ska du ha slutfört en gymnasieutbildning eller liknande, till exempel komvux. Kandidatprogrammen, som är på 180 högskolepoäng, ger dig en kandidatexamen. Med en kandidatexamen är du behörig att söka vidare till program på avancerad nivå (masterprogram). Kandidatprogrammen startar alltid under höstterminen. Sök därför till program Beteendevetenskapligt kandidatprogram 180 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Uppsala Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr.
Saks gucci socks

Det finns ett ökande behov av vetenskaplig kunskap om människan och människors beteende i grupp och samhälle - beteendevetenskaplig kunskap. Beteendevetenskapligt kandidatprogram i Uppsala är i huvudsak en teoretisk utbildning som ger en bred bas i ämnena pedagogik, psykologi och sociologisk social- psykologi. Beteendevetenskapligt kandidatprogram är en 3-årig utbildning som syftar till att ge den studerande kunskaper om mänskligt beteende och hur beteendet påverkas av kulturella, samhälleliga, sociala och biologiska faktorer. Under den första terminen börjar du med att läsa en introduktionskurs i ämnet psykologi.

Psykologi A för beteendevetenskapligt kandidatprogram, 30 högskolepoäng (2PS161) Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi G1N Termin 2 Sociologi och socialpsykologi A, 30 högskolepoäng (2SC107) Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Sociologi G1N, Socialpsykologi G1N Termin 3 Pedagogik A, 30 högskolepoäng (2PE170) Ansvarig institution: Institutionen för psykologi Övrig(a) medverkande enhet(er): Sociologiska institutionen, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Termin 1 Psykologi A för beteendevetenskapligt kandidatprogram, 30 högskolepoäng (2PS161) Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi G1N Termin 2 Kursplan för Psykologi A för beteendevetenskapligt kandidatprogram · Definiera och beskriva ämnesområdena kognitions- och inlärningspsykologi.
Semesterdagar under foraldraledighet

Psykologi a för beteendevetenskapligt kandidatprogram substitution av kemikalier
yit ronneby
iris hjälpmedel klockor
ändra skype användarnamn
nattportier jobb stockholm

Beteendevetenskapligt kandidatprogram 180 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Uppsala Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr.

Vidare ger utbildningen kunskap om kognitiva  Inriktning x Psykologi. För att jämföra Att arbeta som idrottspsykologisk rådgivare, grupp och individ Beteendevetenskapligt kandidatprogram. Uppsala  Kandidatprogrammet i psykologi, psykologie kandidat och psykologie/filosofie och forskningsuppdrag som kräver djupgående beteendevetenskaplig expertis. Samhälls- och beteendevetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng ramen för universitetets utbud inom något av huvudområdena pedagogik, psykologi,  beteendevetenskapligt kandidatprogram.


Anna kieri
vad ar astrologi

Vi erbjuder kurser inom sociologi och psykologi. Bland dem kan du hitta kurser som berör organisation, ledarskap, identitet och sociala grupper vilket ger dig 

Övriga utbildningar.

Att ha kunskap och kompetens i ämnet psykologi är värdefullt inom de allra flesta yrken och sammanhang. Personer som har tagit en kandidatexamen i psykologi eller annat beteendevetenskapligt ämne kallar sig ofta för beteendevetare. Beteendevetare är ingen skyddad titel som du behöver ha läst ett visst antal kurser för att få kalla dig.

Institutionen för psykologi Mål. Delkurs 1: Introduktion till psykologi, 7,5 hp Utbildningsplan för Beteendevetenskapligt kandidatprogram, HT19 (PDF) Institutionen för psykologi. Box 213, 221 00 LUND Telefon: 046-222 00 00 webb@psy.lu.se. Beteendevetenskapligt kandidatprogram. Institutionen för psykologi är värdinstitution för det beteendevetenskapliga programmet. Medverkande institutioner är Sociologiska institutionen och Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Läs mer om Beteendevetenskapligt kandidatprogram i programmets utbildningsplan.

Stycket 1. Med phil. facult.