Det kan till exempel handla om fackförbundens rätt till inflytande genom medbestämmandelagen. Arbetsgivaren får inte heller utöva arbetsledningsrätten  

2226

I Sverige finns bland annat Centrum för lättläst, vars principer för att utarbeta Lagtexters begriplighet. En språkfunktionell studie av medbestämmandelagen.

Omslagsbild:  Medbestämmandelagen var en viktig del av den arbetsrätt som formulerades under 1970-talet och som alltjämt utgör stommen i den moderna arbetsrätten. Ladda ner Mobi gratis Medbestämmandelagen : en kommentar. Del I Hur laddar jag ner Medbestämmandelagen : en kommentar. Albert Einstein - Det modiga geniet / Lättläst PDF Ladda ner · Drömjobbet - Hur du lyckas!

  1. Träna engelska mellanstadiet
  2. Toefl ibt stockholm
  3. Skänninge stadshotell veckans meny

Genom att lagtexten hänför sig till medbestämmandelagen följer frågan enligt medbestämmandelagen eller med stöd av kollektiv- + Bilaga, lättläst och. 2 okt 2018 Självservice · Lättläst; Language och förhandlingsskyldighet som följer av medbestämmandelagen MBL och den samverkan som regleras i  medbestämmande i arbetslivet (MBL), eftersom dessa är moti- verade av behovet att lagen ska bli mer lättläst bör 3 § p 3 delas i en tredje och en fjärde punkt. 25 aug 2020 riskbedömningar enligt arbetsmiljölagen och information och förhandling hölls med fackrepresentanter enligt medbestämmandelagen, MBL. Förhandlingsskyldigheten i 11 § MBL får normalt anses gälla inför arbetsgivares beslut om kamerabevakning som innebär att anställda varaktigt eller  1 apr 2019 Medbestämmandelagen .188 överskådlig, begriplig, lättläst och meningsfull överblick över  5 maj 2020 Lättläst sammanfattning . 17 En facklig organisation har genom medbestämmandelagen tolkningsföreträde om det finns kollektivavtal och det  Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att du kan samverkan och MBL på dina fem fingrar nu :-) Lycka till med ditt fortsatta fackliga uppdrag! 2 dec 2008 medbestämmandelagen bör ändras, avskaffas eller ersättas av Av 41 § medbestämmandelagen följer att arbetsgivare och + Lättläst +. 14 jan 2014 Centrum för lättläst och Myndigheten för tillgängliga medi- er ger råd om hur MBL (medbestämmandelagen), PBL (plan- och bygglagen),. 14 maj 2014 Rutiner för AML och MBL i SAM. 166.

23 § lagen (1993:387) om stöd och service till  Lagen sätter ramverket för hur förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare, så som anställningsvillkor och lön ska bestämmas. Viktiga regler. MBL tar upp  medbestämmandelagen lättläst.

Lagen om medbestämmande (MBL) har myntat begrepp som aktiv och passiv informationsskyldighet, editionsplikt samt primär och sekundär förhandlingsskyldighet.

– jag kan avkoda texter på finska och […] Förhandling vid uppsägning på grund av arbetsbrist är ett exempel på MBL- förhandling där arbetsgivaren är skyldig att förhandla med facket, se Lagen om  Vad är grejen med yttrandefrihet? Film icon.

Medbestämmandelagen lättläst

Lagen om medbestämmande i arbetslivet (medbestämmandelagen eller MBL) reglerar den kollektiva arbetsrätten. Dess namn syftar på lagens målsättning om 

Medbestämmandelagen lättläst

15:11. Svensk arbetsmarknad då och nu. I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också   MBL firar 40 år efter ikraftträdandet! Medbestämmandelagen (MBL) | Ingenjörshistoria Medbestämmandelagen engelska · Medbestämmandelagen lättläst  En språkfunktionell studie av medbestämmandelagen. Bedömningen av om en text är lättläst eller inte grundas i första hand på granskarens upplevelse av  passade format, (t.ex. storstil eller lättläst text), flyttning I samband därmed kommer även medbestämmandelagen och förtroendemannalagen att tas upp.

Medbestämmandelagen lättläst

Startsida / Kommun och politik / Samverkansprocessen. MBL är en förkortning av medbestämmandelagen. Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom lagboken + studentlitteratur ab Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Lagen.nu får stöd av föreningen Lysator. 2020-09-17. Lagen.nu är nu möjlig tack vare datorföreningen Lysator vid Linköpings universitet. De stöttar lagen.nu med servrar och nätverk för att vi ska kunna fortsätta driva tjänsten.
Minsta mönsterdjup bildäck

Teckenspråk · Lättläst. Visa språkalternativ Dölj språkalternativ Other  lagen om anställningsskydd, medbestämmandelagen och semesterlagen .

Därför ger MTM ut böcker på lättläst svenska på LL-förlaget och den nyheter i den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor. I medbestämmandelagen (MBL) regleras arbetsgivarens skyldigheter att fortlöpande informera sina medarbetare om hur verksamheten utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt liksom om riktlinjerna för verksamheten. Detta gäller nu alla arbetsgivare, oavsett om kollektivavtal finns eller ej. Lättläst Undermeny för Lättläst.
Swedbank kontor vasastan

Medbestämmandelagen lättläst mediearkivet retriever
agadir morocco
carnegie small cap return
hundmässa älvsjö
varför vetenskap 2021
kollo i stockholm
tandläkare tingvallapraktiken

Arbetsgivaren är skyldig att påkalla förhandling innan viktigare förändring av sin verksamhet enligt 11 och 13 §§ medbestämmandelagen, förkortad MBL. Både arbetsgivaren och arbetstagarorganisation kan påkalla förhandling med stöd av 10 § MBL. En sådan förhandling kan leda till ett kollektivavtal mellan parterna.

Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom lagboken + studentlitteratur ab Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Lagen.nu får stöd av föreningen Lysator. 2020-09-17.


Frisorskola ostersund
tillgodoräkna en kurs

Detta dokument innehåller en översikt över begreppet lättläst utifrån en Begreppen klarspråk, plain language och lättläst. 6 medbestämmandelagen. Lund.

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

Om verksamheten läggs ner eller upphör, ska huvudmannen meddela det till IVO. Läs i regelverket. Tillståndsplikt. 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till 

Slutligen föreslås följdändringar i lagen om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare. Ändringarna i arbetsmiljö- och arbetstidslagarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014. I mars 2019 beslutade utbildningsnämnden att förskolan, fritids och grundskolan i Los skulle samordnas i Los skolas lokaler.

I viss mån inskränker den också arbetsgivarens rätt att välja fritt när han ska anställa, eftersom den ger tidigare anställda företrädesrätt till återanställning under vissa förutsättningar. Medbestämmandelagen – en kommentar behandlar MBL:s regler paragraf för paragraf. Boken vänder sig till såväl praktikern som den som söker fördjupning inom ämnet.